Вашата количка е празна

За нас

Център за Професионално Обучение / ЦПО / „ВИЛИ 2011” провежда лицензирани курсове на територията на гр. София.

Провеждали сме и продължаваме да работим по държавни и европейски програми и фондове за професионална квалификация и преквалификация. Ние  продължаваме да спомагаме за осъществяването на редица Европейски проекти финансирани от фондове за подпомагане и развитие. Всеки един от специализираните курсове, Ви отваря допълнителна врата за професионална реализация на трудовият пазар. Важно е всяко качествено обучение, което сте преминали в ЦПО.
Курсисти на ЦПО „ВИЛИ 2011”, имат реалната възможност да почувстват работната обстановка още по време на самото обучение. На територията на ЦПО провеждаме часовете за специфичната теоретична подготовка и основното практическо обучение. В услуга на своите курсисти, ЦПО е разработил свои учебници по лицензираните си от МОМН програми за обучение, в които е подбрана спецификата на всяка една от професионалните квалификации на провежданото обучение. Това съкращава значително излишният престои в учебният център и води до многократно снижаване на направените от всеки един наш курсист разходи за транспорт.
Ние провеждаме курсовете в собствени оборудвани и специализирани фризьорски и козметични салони .

На успешно преминалите пълната програма на обучение по теория и практика курсисти, ЦПО „ВИЛИ 2011” издава Държавни Свидетелства за професионална квалификация по професията.

 

Център за професионално обучение „ВИЛИ 2011″ ЕООД гр. София предлага безплатни консултации за възможностите за обучение срещу ваучери по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013г.
 
Центърът е сертифициран с лицензия  на НАПОО  № 201112961 по заповед от прецедателя  НАПОО N 1890 от 22.02. 2012.
 
Ако сте нает по трудов договор и не сте държавен или общински служител може безплатно срещу ваучер от Дирекция „Бюро по труда“ да придобиете нова професионална квалификация или да усъвършенствате знанията и уменията си
 
Необходимо е само да попълните заявление с приложение на копие от лична карта, копие на диплома за завършено образование и копие на удостоверение /свидетелство за преминат курс за придобиване на професионална квалификация/ , ако има такъв. Заявлението може да изтеглите от интернет страницата на Агенция по заетостта. www.az.government.bg
Център за професионално обучение  “ВИЛИ 2011″ предлага обучение по следните професионални направления:
 
I.Професионално направление Фризьорски и козметични услуги, код 815………………..
 
1. Професия Фризьор, код 815010.
1.1.Специалност Фризьорство, код 8150101, степен на професионална квалификация втора
 
II.Професионално направление Фризьорски и козметични услуги, код 815………………..
1. Професия Козметик, код 815020.
1.1.Специалност Козметика, код 8150201, степен на професионална квалификация втора
 
III. Професионално направление Фризьорски и козметични услуги, код 815………………..
1. Професия Маникюрист – педикюрист, код 815030.
1.1.Специалност Маникюр, педикюр и ноктопластика, код 8150301, степен на професионална квалификация втора
IV. Професионално направление Приложна информатика, код 482……………
1.Професия Оператор на компютър, код 482030
1.1 Специалност Текстообработване, код 4820301, степен на професионална квалификация втора
 
I. Професионално направление Електроника, автоматика,комуникационна икомпютърна техника, код 523……
 
1. Професия Техник на компютърни системи, код 523050
1.1 Специалност Компютърна техника и технологии, код 5230501, степен професионална квалификация втора
V. Професионално направление Електроника, автоматика,комуникационна икомпютърна техника, код 523……
 
1.Професия Професия „Техник на компютърни системи”, код 523050
1.1 Специалност Компютърни мрежи, код 5230502 степен на професионална квалификация първа
VI. Професионално направление „Администрация и управление”, код 345……
1. Професия Сътрудник в бизнес услуги , код 345040
1.1 Специалност Бизнес -услуги, код 3450401, степен на професионална квалификация първа
VII. Професионално направление Администрация и управление, код 345……
1. Професия – Сътрудник в малък и среден бизнес, код 345050
1.1 Специалност Малък и среден бизнес, код 3450501, степен на професионална квалификация първа
VIII. Професионално направление Администрация и управление”, код 345……
1. Професия Икономист, код 345120
1.1 Специалност Търговия код 3451202, степен на професионална квалификация първа
IX.Професионално направление Аудио-визуални изкуства и техники производство на медийни продукти код 213…..
1. Професия Графичен дизайнер код 213070
1.1 Специалност специалност Графичен дизайн, код 2130701 , степен на професионална квалификация трета
©2017 Всички права запазени
Сайт от WebNovel